Entries by KPU deGromiest

Serah terima ketua dari Iging ke Arramel

Serah terima ketua dari Iging ke Arramel

Selengkapnya…


PEMILU KETUA DEGROMIEST
16 November 2008, 13:30 CET
Madoerastraat 8A

Arramel

Arramel

Muiz

Muiz

Wahono (Oon)

Wahono (Oon)

Robby

Robby


Assalaamu álaikum wr. wb.

Mengingat :
1. Adanya beberapa orang bakal calon yg telah mengundurkan diri
2. Waktu dan Acara Pemilihan Ketua deGromiest yang semakin dekat

Menimbang :
Perlu dilakukan pergantian ketua deGromiest untuk periode 2008-2009

Memutuskan :
1. Menolak surat pengunduran diri dari saudara Abdul Muizz dan saudara Wahono, mengingat alasan yang disampaikan kurang jelas.
2. Menerima surat pengunduran diri
dari saudara Syarif Riyadi dengan alasan yang bersangkutan telah pernah memimpin deGromiest sebelumnya.

sehingga calon definitif ketua deGromiest periode 2008-2009 adalah :

1.Saudara Arramel
2.Saudara Robby Roswanda
3.Saudara Abdul Muizz
4.Saudara Wahono

Demikian surat keputusan ini dibuat dan tidak dapat di ganggu gugat. Calon ketua deGromiest yang tidak menghadiri pertemuan tetap akan diikutkan dalam proses pemilihan.

Groningen, 12 November 2008
Atas nama KPU

Muhamad Insanu
Nandang Mufti
Gany Herianto
Nandi


Assalaamu ‘alaikum wr. wb.,

Berdasarkan hasil rapat internal KPU, yang berlangsung pada hari ini Rabu, 05 November 2008, bertempat di Beijum.

Mengingat : Telah selesainya periode kepengurusan de Gromiest 2007/2008

Menimbang : Perlu adanya kesinambungan kepengurusan de Gromiest periode selanjutnya
(2008/2009)

Memutuskan :
Perlu segera diadakan pemilihan ketua de Gromiest periode 2008/2009 yang Insya Alloh akan dilakukan pada silaturahmi bulan november pada tanggal 16 November 2008. Berdasarkan hasil rapat KPU pada tanggal 05 November 2008 di Beijum, ada beberapa bakal calon yang potensial untuk melanjutkan kepengurusan de Gromiest 2008-2009, antara lain :

Selengkapnya…